İlknur Özgem GÜVENBAŞ
İlknur Özgem GÜVENBAŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İlknur Özgem GÜVENBAŞ'ın Ekonomi Kalemi.. www.ozgemguvenbas.com.tr
TÜRKİYE NİN COĞRAFİ BÖLGE...
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 2011 yılında yüzde 3,9 olan dünya büyümesi 2012 yılında yüzde 3,2'ye gerilemiştir. Gelişmiş ekonomilerde 2011 yılında yüzde 1,7 olarak gerçekleşen büyüme hızı, 2012 yılında yüzde...
DÜNYA VE TÜRKİYE CAM...
Cam sanayi; inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya, eczacılık, elektrik-elektronik vb. birçok sektöre girdi veren önemli bir sektördür. Cam üretiminde kullanılan en önemli girdiler; kum,soda, dolomit, kuvartz gibi maddelerdir....
ÖTV ve ULAŞIM SEKTÖRÜ...
ÖTV,amacı itibariyle aslında toplumdaki lüks tüketimi frenlemek için devletlerin kullandıkları piyasa aracı olarak hayatımıza katılmıştı. Buna göre; ÖTV'nin amacı; tüketici yönelimini lüks mallardan; lüks araba, mücevher, kürk...
DÜNYA VE TÜRKİYE OTOMOTiV...
Dünyanın en büyük 6. ekonomisiyle eş değer gelir yaratan otomotiv sektörü yıllık 2 Trilyon Euro ciro yaratmaktadır. Türkiye imalat sanayi sektörünün toplam cirosunun %50′sinden fazlasını da yine bu sektör gerçekleştirmektedir. Aslında...
ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN BÜYÜME STRATEJİLERİ
Dünya ekonomisinde başarı sağlayan veya üstünlük kuran çokuluslu şirketlerin bu başarıyı nasıl yakaladıkları mercek altına alındığında aslında çok da şaşırtıcı olmayan, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan çarpıcı...
TÜRKİYE ‘DEKİ GÜNCEL EKONOMİK...
TÜRKİYE ‘DEKİ GÜNCEL EKONOMİK DURUM VE YATIRIMCIYA TAVSİYELER (2014) Türkiye'nin ekonomik verileri, tüm vatandaşlarımız tarafından enine boyuna yıllardır incelenir. Ekonominin mevcut durumu, a'dan z'ye masaya yatırılıp, üzerinde...
AVRUPA VE TÜRKİYE MUHASEBE...
2002 yılında Avrupa Birliği tarafından alınan karar sonucunda Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından uygulanmaya başlanan, mali tabloların tüm okuyucuları tarafından anlaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla bir raporlama sistemi geliştirilmiştir....
AVRUPA VE TÜRKİYE MUHASEBE...
Bir önceki yazımda konuyu örneklendireceğimden bahsetmiştim. Akıllarda oluşan soru işaretlerini kaldırmaya yaracağını düşündüğüm bir örnekle karşılaştırmaya devam edelim; Karşılık giderleriyle ilgili UFRS standarı bu durumu izah...
TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNE GENEL...
Turizm; bireylerin politik ve ticari amaçlar dışında, eğlence, öğrenim, sağlık, zevk, merak, spor, din, kültürel vb. sebeplerle bireysel veya toplu, belli bir süre zarfında gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu sebeple, gelişim...
ALTIN SEKTÖRÜ VE İRAN'A...
Altın kıymetli bir madendir. Günümüzde altın cevherleri tek başına bulunmamaktadır. Bunun yerine, yantaş içine dağılmış halde bulunmaktadırlar. Bu durumda, yantaştan ayrılan altın cevherisiyanürliçiile çözündürülür.Solüsyona geçen...
THY VE HAVA YOLLARI...
Türkiye, coğrafi koşullarının elverişsizliği, yatırımların gerçekleştirilebilmesi için kaynak ayrılamaması gibi sebeplerle ulaşım konusunda, ekonomik gücü bakımından dünyanın 17. sırasında olan bir ülkenin 2014 yılında ulaşması...
VERGİ AFFI TASARISI SORU-CEVAP...
Yeni torba yasa meclise gönderildi. Büyük ihtimalle Meclis tarafından onaylanacak tasarı, kısa bir süre içinde yürürlüğe girecek. Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlularına af, emeklilik için yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti,...
İŞVERENLERCE BİLİMESİ GEREKEN SGK...
1- İşten çıkan bir çalışanınız var ise; çalışandan mutlaka İBRANAME alınmalı, BORDRO ve/veya ÜCRETLİ İZİN defterinde personelinizin eksik imzaları varsa tamamlattırılmadır. Çalışanınız istifa ediyorsa, kendi el yazısıyla kaleme...
YATIRIM VE FAİZ ORANI...
Birçok kişiden , banka kredilerinin faiz hesaplama yönteminin nasıl olduğuyla ve yatırım faizleri arasındaki farkla ilgili sorular aldım. Konuyu mümkün olduğunca matematik formüllerine boğmadan anlatmaya çalışacağım fakat temeli bir formülasyon...
İİBF MEZUNLARI İÇİN EN...
Yüzyüze konuştuğum, İİBF bölümlerinden mezun birçok kişiden aldığım ideal meslek sorusunu, herkesin faydalanabileceği bir ortamda cevaplamak istedim. Bütün meslekler için geçerli olduğunu düşündüğüm ve aslında çok da sık yapmadığım...
MALİ TATİL ASLINDA İNSAN...
Bilindiği gibi her yıl 1 Temmuz- 20 Temmuz (dahil) tarih aralığı, mali tatildir ve bu, maliyeye raporlama yapan Mali Müşavirlerin, her sektörden en az bir mükellefi olanlar düşünülüdüğünde günde 5 adet beyanname beyan etmeleri gerekmektedir....
EMEKLİLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Okuyucalarım tarafından çokca aldığım sorulardan birini yine, tüm kamu oyunun faydalanması adına makale yazarak cevaplamayı uygun buldum. Toplumların bilinçlenmesi, gelişmesi için en büyük gücün bilgi olduğuna inandığım için, bilgi...
ESNAF İÇİN GEÇİCİ VERGİ...
Yılın 3. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarının devam ettiği şu günlerde, birçok esnaf tarafından kullanılabilecek, en basit haliyle geçici vergi ile bilgileri bir arada bulabaileceğiniz bir çalışma hazırladım. Öncelikle geçici verginin...
Birikimlerinizi nasıl değerlendirmelisiniz ?
Ülkelerin büyümesi için yatırım gereklidir. Yatırımların gerçekleştirilebilmesi için de sermaye gerekir. Günümüzde sermaye sağlayacılar, çoğunlukla bankalardır. Genelde bankaların ihtiyacı olan fonu, hanehalkı yani bizler, birikim yaparak...
KIDEM TAZMİNATI HAKEDİŞ ŞARTLARI...
Tüm çalışanların çalışma hayatına aynı şirkette devam etmesini en temelde sağlayan belki de iki neden var, birisi kıdem tazminatını alabilmek, diğeri de emekli olabilmek. Bu iki hayal bazen birçok zorluğa, sıkıntıya, probleme katlanılabilinmesini...
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR, NASIL...
Birçok çalışanın korkulu rüyası, işsiz kalmak ve zorunlu giderlerini karşılayamayacak duruma düşmektir. Yakın denebilecek bir tarihe kadar, işsizlik maaşı, gurbetçi hısım akrabamızdan duyduğumuz bir tabirdi bizler için. Çalışılmayan...
KABUL EDİLEN TORBA YASALARI...
Meclis'in kapanmadan önce yasalaşması için ekstra mesai yaparak, SOMA FACİA'sı için, tasarlanan sonrasında, birçok farklı konuyu da ele alan TORBA YASA TASARISI'nın yasalaşan bölümlerini ve getirdiği yeni düzenlemeleri yazının...
EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ...
Birçok farklı etkenin bir araya gelmesiyle, çalışma hayatına başlamış olan çalışanlar, çalışma hayatını yarım bırakmak zorunda kalabiliyorlar. Bazıları evleniyor, bazıları hasta yakınlarına bakıyor, bazıları çocuk sahibi oluyor…...
KOBANİ İÇİN İNSANLIK AĞLIYOR
Bilindiği üzere senelerden beri komşu ülkelerde iç savaşlar devam ediyor. Ülkemizde Suriyeli savaş mağdurlarına kapılarına ardına kadar açan, tek komşu ülke. Fakat gündemin rengini griden siyaha çeviren olaylar oldu son günlerde. Kobani...