AYŞE SUCU
AYŞE SUCU
Tarikatlar ve cemaatler üzerine...
9 Ekim 2017 Yazarlar Gerek Hz. Peygamber'in vefatı sonrası ilk halife seçimiyle başlayan süreç, gerek Osmanlı Devleti'nin güttüğü siyaset; dini düşüncenin siyaset ve devlet yapılanmasından bağımsız olarak gelişmediğini gösterir....
Aklın kılavuzluğunda din ve...
İki bin beş yüzyıllık tarih, felsefi düşünce ile inançların arasındaki gerginliğe tanık. Akıl ile vahiy, felsefe ile din, ontoloji ile teoloji arasındaki korelasyon doğru kurulamadığı ya da kulvarların zemini ve hedefi idrak edilemediği...